วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562

ม.4[สอบ]วิชาซ่อมคอมพิวเตอร์

วิชาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

ม.4[สอบปลาย]

กำหนดวันสอบ วันที่ 20-09-2562
035424
เก็บคะแนน  30 คะแนน
ห้อง-ชื่อจริง-เลขที่ ตัวอย่างเช่น
ม.4/7-นายมะซอดี มิงยีนา-1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น