วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ม.4[บทที่2]วิชาซ่อมคอมพิวเตอร์

วิชาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

ม.4[บทที่ 2]

กำหนดวันสอบ วันที่ 29-08-2562
793047
เก็บคะแนน  10 คะแนน
ห้อง-ชื่อจริง-เลขที่ ตัวอย่างเช่น
ม.4/7-นายมะซอดี มิงยีนา-1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น