วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562

ม.4[สอบ]วิชาซ่อมคอมพิวเตอร์

วิชาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

ม.4[สอบปลาย]

กำหนดวันสอบ วันที่ 20-09-2562
035424
เก็บคะแนน  30 คะแนน
ห้อง-ชื่อจริง-เลขที่ ตัวอย่างเช่น
ม.4/7-นายมะซอดี มิงยีนา-1

วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ม.4[บทที่2]วิชาซ่อมคอมพิวเตอร์

วิชาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

ม.4[บทที่ 2]

กำหนดวันสอบ วันที่ 29-08-2562
793047
เก็บคะแนน  10 คะแนน
ห้อง-ชื่อจริง-เลขที่ ตัวอย่างเช่น
ม.4/7-นายมะซอดี มิงยีนา-1

ม.4[บทที่1]วิชาซ่อมคอมพิวเตอร์

วิชาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

ม.4[บทที่ 1]

กำหนดวันสอบ วันที่ 29-08-2562
897447
เก็บคะแนน  10 คะแนน
ห้อง-ชื่อจริง-เลขที่ ตัวอย่างเช่น
ม.4/7-นายมะซอดี มิงยีนา-1

ม.4[บทที่ 4]ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์


วิชาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

ม.4[บทที่ 4]

กำหนดวันสอบ วันที่ 29-08-2562
013492
เก็บคะแนน  10 คะแนน
ห้อง-ชื่อจริง-เลขที่ ตัวอย่างเช่น
ม.4/7-นายมะซอดี มิงยีนา-1

ม.4[บทที่ 3]ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

วิชาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

ม.4[บทที่ 3]

กำหนดวันสอบ วันที่ 29-08-2562
095218
เก็บคะแนน  10 คะแนน
ห้อง-ชื่อจริง-เลขที่ ตัวอย่างเช่น
ม.4/7-นายมะซอดี มิงยีนา-1

ม.4[บทที่3-4]ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

ทดทวนก่อนปลายภาค

ม.4[บทที่3-4]

กำหนดวันสอบ วันที่ 29-08-2562
869475
เก็บคะแนน  10 คะแนน
ห้อง-ชื่อจริง-เลขที่ ตัวอย่างเช่น
ม.4/7-นายมะซอดี มิงยีนา-1

ม.4[บทที่1-2]วิชาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

วิชาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

บทที่ 1-2 ปี 2562

กำหนดวันสอบ วันที่ 29-08-2562
198577
เก็บคะแนน  10 คะแนน
ห้อง-ชื่อจริง-เลขที่ ตัวอย่างเช่น
ม.4/7-นายมะซอดี มิงยีนา-1